Reglement Speeltuin de-Roetsj

Omdat wij graag willen dat alle gasten het samen fijn hebben en kunnen genieten in de Roetsj gelden onderstaande regels. 

Toegang

 1. Alle kinderen en volwassenen zijn welkom gedurende de openingstijden. 
 2. Kinderen tot 7 jaar moeten begeleid worden door iemand ouder dan 14 jaar.
 3. Hulphonden mogen uiteraard met hun baasje naar binnen. ( Geen andere dieren.)
 4. Abonnement of betaling entreegeld is nodig om toegang te krijgen.
 5. Schoolreisjes: Op afspraak buiten de reguliere openingstijden. De speeltuin is dan alleen toegankelijk voor het schoolreisje. Afspraken maken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Openingstijden: Zie hiervoor de lijst of de website www.de-roets.nl en facebook. Het bestuur is bevoegd de openingstijden (ook tijdens het seizoen) te wijzigen.
 7. Abonnementskaartje kwijt? Een nieuw kaartje kunt u aanvragen voor € 2,50 of u betaalt losse entrees à € 1,00.
 8. Toegang ontzegd? (zie ook punt 11 en 12). Degene waaraan de toegang is ontzegd mag gedurende de ontzeggingsperiode de speeltuin niet betreden. 
 9. Let op uw kinderen. Iedere volwassene blijft verantwoordelijk voor zijn/ haar kind(eren). 

Toezicht

 1. Toezichthouders zijn herkenbaar aan hun hesje.  Zij zijn er niet om op uw kinderen te letten, maar wel gemachtigd om corrigerend op te treden.
 2. Bij overtreding van de regels kunnen de toezichthouders  de betreffende bezoeker(s) voor de rest van de dag uit de speeltuin sturen.
 3. Bij regelmatige overtreding van de regels kunnen de  toezichthouders, in overleg met het bestuur,  de betreffende bezoeker(s) voor kortere of langere tijd de toegang ontzeggen.
 4. De toestellen zijn veilig bij normal gebruik.
 5. Toestellen in de jongerenhoek bij de kastanjeboom zijn geschikt en bedoeld voor de allerjongsten, van 1 tot 6 à 7 jaar. 

Niet toegestaan

 1. Ballen zijn niet toegestaan, deze afgeven aan beheer.
 2. Gooien met zand en stenen.
 3. Fietsen op de toestellen, in het zand of op het gras
 4. Het beklimmen van de glijbaan
 5. Vechten, ruzie maken, discrimineren.
 6. Klimmen over het hek.
 7. Alcohol en/of verdovende middelen. ( bij zich hebben en / of gebruiken)
 8. Eten op de toestellen. (om hygiënische en veiligheid redenen)  
 9. Muziek op het terrein.
 10. Glaswerk (i.v.m. veiligheid).

Houdt onze speeltuin schoon

Als we het samen doen lukt het beter, zoals:

 1. Paden zandvrij houden i.v.m. de veiligheid en rolstoelen.
 2. Afval in de afvalbakken. Laat geen afval rondslingeren.